Igelboda stationshus vill SL riva.

Nu har Landstinget låtit huset förfalla,  Kommunen skulle besluta om ett vite men beslutet har skjutits på framtiden?

Vi vill rädda huset som är en del i Saltsjöbanans själ.
Huset kan användas till mötesplats för oss som bor här i Saltsjöbaden.

För ett antal år sedan beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att neka SL rivningslov för Igelboda station. Beslutet överklagades till både Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen men beslutet höll sig med hänvisning till byggnadens höga kulturhistoria värden.

 

Efter en längre tid av vanvård och misskötsel drev bygglovsenheten frågan om återkoppling hur SL skulle sätta huset i stånd. I ett delegationsbeslut uppmanades sl att lämna synpunkter på att uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Men sl visade på fortsatt ointresse och ansvarstagande genom att överklagade föreläggandet att lämna synpunkter.


Hjälp till gå in på vår namninsamling så vi får ett underlag till våra beslutsfattare

https://www.skrivunder.com/radda_igelboda_stationshus#form


IGELBODA STATIONSHUS - Kampen fortsätter……

 

Diskussionen omkring Igelboda stationshus fortgår och nya dokument som visar hur SL bedriver sina processer mot kommunen i frågan. Se på sidan  SLs svar.

Redan 2016 skickade man brev från SL med hot om vite och långdragna processer i domstol om frågan omkring stationshuset inte hittade den lösning som SL anser mest lämplig – rivning.

 

Kommunen hävdar nu att man inte velat gå vidare sedan detta brev kom eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar, moget och ansvarsfullt men……

 

Vi ser det som väldigt märkligt att man initialt drar igång en aktion som kostar både tid och skattebetalarnas pengar på kommunen för att sätta stop för en rivning av stationshuset utan att riktigt verka ha en plan B.

 

Nu är vi i ett läge där vi upplever att man från kommunens sida givit upp ännu mer och nu kommer böja ner sig för SL utan vare sig motkrav eller vidare diskussion om lösning.

 

Samhällsklimatet har ändrats de senaste åren och då vi fått uppleva en del mindre trevliga saker den senaste tiden såsom barnrån, misshandel så bedömer vi behovet av en plan B är oerhört relevant.  Det är nu mer än någonsin viktigt att ta en förnyad diskussion om stationshuset.

 

Vi måste säkra upp både miljö vid tågen och på strategiska platser i vårt närområde och ta chansen där det finns en möjlighet till detta. En upprustning av stationshuset kan innebära säkerhet och service.  Många barn byter varje morgontåg från Fisksätra till solsidan. Det skulle kunna finnas en service som innebar att man kunde förnya sitt kort eller rent av köpa ett nytt kort eller varför inte en kaffe. En samlingsplats för ungdomar och föreningar.

 

Idag finns alltför få representanter i kommunen som kommer från och verkar för Saltsjöbadens intressen och de lokala frågorna, det har kommunen själva nämnt vid senaste mötet, men se detta som ett steg i en ny riktning.

 

När det gäller stationshuset får de vara nog med att bara hänvisa till att man inte har någon användning för fastigheten från kommunens sida. Det räcker inte som argument eftersom det i så fall var ett faktum redan innan kommunen drog igång processen att få till stånd rivningsförbudet! Diskussionen nu handlar om att få aktörer som är verksamma inom kommunen att verka i en positiv riktning som stödjer kommunens invånare, vi i Saltsjöbaden är ju trots allt SL:s kunder. Kundvård om inte kommuninvånaransvar känns lika relevant.

 

Hjälp oss med den namninsamling,  så tar vi detta vidare med hjälp av ert stöd!